Để có thể thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, mỗi cá nhân cần phải đăng ký mã số thuế trước. Bài viết dưới đây sẽ  giúp bạn tìm hiểu về thủ tục đăng ký MST năm 2019 mới nhất.

Thủ tục đăng ký MST cá nhân mới nhất năm 2019
Thủ tục đăng ký MST cá nhân mới nhất năm 2019
  1. Thủ tụđăng ký MST thu nhập cá nhân ngày nay

Theo như khoản 9 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC, việc đăng ký sẽ bao gồm 2 trường hợp.

Trường hợp 1: Cá nhân nộp hồ trơ trực tiếp tại cơ quan thuế

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 05-ĐK-TCT;

+ Cá nhân là người quốc tịch Việt Nam: Cần chuẩn bị bản sao không cần chứng thực Giấy chứng minh thư nhân dân và Căn cước công dân còn hiệu lực.

+ Cá nhân là người quốc tịch nước ngoài hay người Việt sinh sống ở nước ngoài: Chuẩn bị bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực.

Trường hợp 2: Nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế với cơ quan chi trả thu nhập ( doanh nghiệp làm việc…)

Bước 1: Bạn cần chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan của bạn bao gồm các giấy tờ sau:

+ Cá nhân chuẩn bị và gửi văn bản ủy quyền.

+ Cá nhân là người Việt Nam: Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước còn hiệu lực.

+ Cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt sinh sống tại nước ngoài: Bản sao không cần chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực.

Bước 2: Tổng hợp, điền đầy đủ thông tin và nộp cho Tổng cục thuế

+ Tổng hợp lại các thông tin của cá nhân để nộp vào tờ khau thuế . Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ( trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế”, ghi đầy đủ các thông tin).

+ Nộp ngay cho Tổng cục Thuế thông qua Cổng thông tin điện tử.

Bước 3: Nhận và trả kết quả

+ Thời gian giải quyết: Không quá 03 ngày kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ và thủ tục đăng ký MST của người nộp.( Khoản 2 Điều 9 thông tư 95/2016/TT-BTC).

+ Cơ quan thuế trả Thông báo danh sách tra cuu mst của cá nhân qua cơ quan chi trả thu nhập bằng giấy hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế với cơ quan chi trả thu nhập
Nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế với cơ quan chi trả thu nhập

+ Nếu như chưa đầy đủ thông tin, cơ quan thuế có trách nhiệm báo ngay cho người nộp biết để chỉnh sửa.

Làm sao để xác định được địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Chúng ta cần làm thủ tục đăng ký MST ở đâu? Câu trả lời sẽ có ngay dưới đây:

Trường hợp nếu như có ủy quyền: Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân để nộp lên cơ quan quản lý trực tiếp. (Theo khoản 4 Điều số 8 Thông tư 95/2016/TT-BTC).

Xem thêm các thông tin tại hoidaptructuyen.vn

Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế: Cá nhân nộp ở một trong những địa điểm sau:

+ Tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú( nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

+ Tại Cục thuế nơi cá nhân đó có địa chỉ thường trú tại Việt Nam nếu như cá nhân nước ngoài sử dụng tiền viện trợ nhân đạo.

+ Tại Cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân làm việc, dành cho những cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công của Tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng các tổ chức chưa khấu trừ thuế.

+ Tại Cục thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam dành cho cá nhân cư trú có thu nhập: tiền lương hoặc tiền công được trả từ nước ngoài( trường hợp cá nhân không làm tại Việt Nam).