1. Nút nhấn kích hoạt xả khí bằng tay thủ công FD3050Y

Nút nhấn kích hoạt xả khí thủ công bằng tay FD3050Y

– Nút nhấn kích hoạt xả khí thủ công bằng tay FD3050Y hoạt động và sinh hoạt với tủ trung tâm tinh chỉnh và điều khiển xả khí FS5200E nhằm mục tiêu kích hoạt việc dập tắt đám cháy.

==>> Tham khảo: http://lapdatbaochay.net/sieuthiphongchay-vn-noi-cung-cap-binh-chua-chay-dat-chuan/

– Nút nhấn FD3050Y đc lắp đặt gần những thiết bị chữa cháy.

– Bằng nút này công việc dập tắt chỉ rất có thể được bắt đầu sau khi kiểm tra bằng mắt của người quản trị nếu có tình hình cháy sự thật.

– Đường dây báo cháy đc tinh chỉnh và điều khiển cho một mạch ngắn.

2. Nút nhấn kích hoạt xả khí mở rộng FD3050G

Nút nhấn kích hoạt xả khí lan rộng ra FD3050G

– Nút nhấn kích hoạt xả khí bằng tay dự phòng FD3050G có phong cách thiết kế để hoạt động chủ quyền, kích hoạt tác dụng auto cho phép khởi động các bước dập tắt.

==>> Tham khảo: http://lapdatbaochay.net/nhung-thong-tin-chi-tiet-ve-tu-trung-tam-bao-chay-fs-5200-unipos/

– Nút nhấn FD3050G sử dụng nguồn dự phòng bổ sung.

– Khi kích hoạt FD3050G, một chất chữa cháy bổ sung sẽ được xả (CO2, Halon, Ar..)

3. Nút nhấn gia hạn thực trạng khẩn cấp FD3050B

Nút nhấn gia hạn thực trạng khẩn cấp FD3050B

– Nút nhấn duy trì tình hình khẩn cấp FD3050B trong nhà được kích hoạt & một điện trở EOL tương thích với trung tâm điều khiển và tinh chỉnh chữa cháy UniPOS FS5200E. Chương trình đếm ngược thời gian xả khí sẽ đc bước đầu bằng việc thoát chế độ gia hạn khẩn cấp của FD3050B.

– Đường dây báo cháy được tinh chỉnh và điều khiển cho một mạch ngắn và cho 1 gián đoạn.

– Nút nhấn FD3050B được lắp đặt gần các thiết bị chữa cháy.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng