Cách nói cảm ơn bằng tiếng Hàn Quốc
Cách nói cảm ơn bằng tiếng Hàn Quốc? Tất nhiên là cảm ơn đúng không nào. Cảm ơn người khác vừa thể hiện độ lịch sự cũng như tỏ thành ý biết ơn người đã giúp đỡ chúng ta. Tuy nhiên có rất nhiều cách nói khác nhau để cảm ơn người khác. Trong bài này chúng tôi sẽ tổng hợp về các cách nói từ cảm ơn trong tiếng Hàn Quốc.

Cách nói cảm ơn bằng tiếng Hàn Quốc

1. Gomawo: 고마워

Cách nói cảm ơn bằng tiếng Hàn Quốc

Đây là cách nói cảm ơn đơn giản nhất dùng cho những người bạn biết

Đây là cách đơn giản và bình thường nhất nói “cám ơn”. Gomawo cũng có thể được Latinh như “komawo.”

Bạn chỉ nên sử dụng cụm từ này với một người bạn biết, bạn sẽ không xúc phạm họ bởi vì dùng cách nói không trang trọng. Thông thường, điều này có nghĩa là anh chị em thân hoặc anh em họ, trẻ em, và bạn bè thân hoặc bạn cùng lớp.

Để làm cho cụm từ này hơi lịch sự hay chính thức hơn nữa, bạn có thể thêm “yo” (요) – phát âm như “yo” trong thuật ngữ tiếng Anh “yo-yo” -để cuối. Nó thường được bỏ qua trong nhóm bạn bè.

2. Kam sa hae yo: 감사해요

Đây là một cách khá chính thức nói nhờ đó nên được sử dụng giữa các bạn bè và những người trẻ tuổi hơn bạn.

Xem Thêm:   Tỷ giá tiền Đài Loan, 1 tệ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Việc bổ sung các yo (요) ở phần cuối của cụm từ này làm cho hơi lịch sự hơn, nhưng nó có thể được để lại trong cài đặt vô cùng giản dị. Các cụm từ tổng thể được coi là chính thức, tuy nhiên, bất kể yo được bao gồm hoặc không bao gồm.

Cách phát âm của các cụm từ tương tự như cách mà quốc ngữ vẻ: . Kahm-sah-hae-yo Các “k” âm thanh trong cụm từ này nên được phát âm như một khó khăn “k”.

Hangul cho cụm từ là 감사 해요.

3. Gomapseumnida: 고맙습니다

Đây là cách nói chính thức sử dụng chủ yếu cho những người quen thuộc người có một thứ hạng cao hơn hoặc tình trạng hơn bạn có.

Trong khi đây là một lời cảm ơn chính thức, nó không phải là trang trọng nhất. Bạn có thể sử dụng câu nói này như một cách để cảm ơn thành viên lớn tuổi trong gia đình, người giám sát, hoặc giáo viên, nhưng nếu bạn cần một ai đó để hiển thị sự tôn trọng tuyệt, tình nghĩa, nó vẫn không phải là lựa chọn tốt nhất.

Cụm từ này cũng có thể được sử dụng với người lạ, đặc biệt là ngừoi lớn tuổi hơn bạn, hoặc với bạn bè mà bạn nếu không có thể nói chuyện chính thức với khi bạn cần phải thể hiện lòng biết ơn chân thành.

Một phát âm thô của cụm từ này là goh-map-seub-ni-da. Các chữ cái ở phần đầu của cụm từ này nên được phát âm như một mềm “g”, tương tự như trong âm thanh đến một “k”.

Xem Thêm:   10+ Cách Dùng Bao Cao Su Thế Nào Cho Đúng?

Các Hangul cho cụm từ là 고맙습니다.

4. Kamsahamnida: 감사합니다

Cách nói cảm ơn bằng tiếng Hàn Quốc

Để thể hiện lòng biết ơn người Hàn Quốc thường sử dụng mẫu câu 감사합니다

Cụm từ này có thể dịch thành “cảm ơn bạn rất nhiều” và là một cách trang trọng nhất để bày tỏ lòng biết ơn.

Đây là cụm từ bạn nên sử dụng khi cần để thể hiện cho một người nào đó sự tôn trọng tối đa. Sử dụng nó với các cá nhân yêu quý, những người lớn tuổi trong gia đình, giáo viên hướng dẫn, giám sát viên, người lạ lớn tuổi, và bất cứ ai khác mà bạn có thể cần phải cho thấy một mức độ cao của các nghi thức. Tiếng Hàn

Một phát âm thô của cụm từ này sẽ là kahm-sa-ham-nee-da. Âm “k” vào đầu từ đó cần được phát âm như một âm “k”.
Các Hangul cho cụm từ này là 감사 합니다.

Tạ ơn hơn nữa với “daedanhi gamsahamnida.” Daedanhi (대단히) – phát âm hand-Dahn-hee, với các âm vị đầu tiên nghe có vẻ giống như một “d” mềm hoặc “t” -là một thuật ngữ bạn có thể sử dụng để nhấn mạnh lòng biết ơn của bạn.

Bạn cũng có thể bày tỏ cảm ơn tuyệt vời bằng cách thêm “nŏmu” (너무) – phát âm no-moo ở phía trước của cụm từ.

Nŏmu có nghĩa là “rất nhiều”, và có thể được sử dụng để nhấn mạnh cảm xúc của bạn tình nghĩa cho các trường hợp mà trong đó bạn nhận được một đặc ân to lớn hay món quà.

Xem Thêm:   Top 5 ứng dụng học tiếng Trung trên điện thoại 2022

About The Author