Trong thế giới hội nhập ngày nay, Tiếng Anh là một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi và là một điểm cộng rất lớn khi xin việc. Do đó, những cuộc phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh không còn là hiếm gặp. Bởi lẽ, đây là yếu tố nổi bật giúp ứng viên thể hiện năng lực cũng như ưu điểm của bản thân trước nhà tuyển dụng lớn, đa quốc gia. Bài viết sau đây của sẽ chia sẻ những câu hỏi và cách trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh khéo léo giúp ghi điểm cực cao với nhà tuyển dụng.

tiếng anh giao tiếp khi phỏng vấn

Tell me about yourself! (Giới thiệu bản thân)

Giới thiệu bản thân thường là một câu hỏi khá đơn giản và thông dụng. Tuy nhiên phải làm thế nào để có thể trả lời được ngắn gọn nhưng vẫn truyền tải đủ ý muốn của bản thân? Dưới đây chính là một số ví dụ mà người ứng tuyển có thể chọn để trả lời:

 • Cách 1:

My name is A. I’m 25 years old and now I’m living in Hanoi. I have experience of 3 years working in Marketing. In my free time, I will watch movies, read books about Marketing, and read news on the Internet.

Tên tôi là A. Tôi 25 tuổi và hiện nay đang sinh sống tại Hà Nội. Tôi đã có 3 năm kinh nghiệm ở mảng Marketing. Vào thời gian rảnh, tôi thường sẽ xem phim, đọc sách về Marketing và xem tin tức trên Internet.

Preparation is the key for Interview success | Bell Cornwall Recruitment

 • Cách 2: Ứng viên cũng có thể giới thiệu về các điểm mạnh nổi trội của bản thân như:

I am not easily to be stressed out = Tôi là người không dễ bị stress.

I can speak English fluently and I think this is my favorite language = Tôi có thể nói trôi chảy Tiếng Anh và tôi nghĩ đây là ngôn ngữ yêu thích của tôi.

Tham khảo thêm: Việc làm Hạ Long

What’s your biggest weakness/strength? (Điểm yếu và điểm mạnh mà bạn nhận thấy của bản thân là gì?)

Với các câu hỏi riêng về điểm mạnh và điểm yếu, ứng viên cần trả lời sao cho thực sự khéo léo, thông minh. Điều này chắc chắn sẽ là yếu tố khá quan trọng để nhà tuyển dụng quyết định sự phù hợp của ứng viên với vị trí công việc. Cụ thể dưới đây:

Điểm mạnh

To be punctual – đúng giờ

How To Stand Out In A Job Interview

I’m a really punctual person. I always arrive early and complete all my work on time. My previous job had many deadlines but I made sure that I was organized and adhered to (respected) all of my jobs.

Tôi là một người cực kỳ đúng giờ. Tôi luôn đến sớm và hoàn thành tất cả công việc của mình đúng hạn. Công việc trước đây của tôi có khá nhiều nhiệm vụ yêu cầu hạn định nhưng tôi vẫn luôn đảm bảo rằng tôi là một người có tổ chức và chú tâm (tôn trọng) đối với tất cả công việc.

To be a good team-player – làm việc nhóm tốt

I consider that myself a team – player. I like to work with other people and I could find that it’s much easier to achieve something when everyone can work together and communicate well.

Tôi nghĩ mình thuộc kiểu người làm việc nhóm tốt. Tôi thích làm việc cùng với những người khác và tôi thấy rằng việc có thể đạt được điều gì đó sẽ dễ dàng hơn nhiều khi mọi người làm việc cùng nhau và có sự giao tiếp tốt.

To be ambitious – có ước mơ, tham vọng

I’m so ambitious. I have always set myself some goals and it motivates me to work hard. I have achieved all of my goals so far with my trainings, education, and work experience. Now I am looking for some ways to improve myself and grow.

Tôi là người có hoài bão. Tôi luôn đặt ra cho mình những mục tiêu và cố gắng để nó thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ. Tôi đã đạt được những mục tiêu của mình cho đến nay bằng kinh nghiệm học tập, giáo dục và làm việc của mình. Bây giờ tôi đang tìm những cách để cải thiện bản thân và phát triển.

7 Most Common Types of Executive Interviews

To take more initiative – khởi xướng

When I work, I always try to take initiative. If I see something that needs to be done immediately, I don’t wait for instruction, I do it. I believe that to be anywhere in life, you need this quality.

Khi làm việc, tôi luôn cố gắng có sáng kiến. Nếu thấy việc gì đó cần phải làm ngay, tôi tự làm được mà không cần chỉ dẫn. Tôi tin rằng để có thểđến được bất cứ đâu trong cuộc sống, bạn cần có phẩm chất này.

To be proactive – chủ động

I’m proactive. When I think about some things, I do them. I like to see some results and it’s important in this industry to be more proactive and responsible for your own actions.

Tôi là một người chủ động. Tôi chỉ nghĩ là làm. Tôi muốn xem kết quả và điều quan trọng nhất trong ngành này là phải chủ động và có tinh thần chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình.

To keep your cool – giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống

I think it’s really important to be able to stay calm whenever you’re working as a reporter. It can get really stressful, but one of my greatest qualities is I can keep my cool and I don’t allow the pressure to let me down, which helps me achieve all of my goals and remain focused.

Tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng chính là có thể giữ bình tĩnh khi làm việc với tư cách là một phóng viên. Công việc này thường có thể khá căng thẳng, nhưng một trong những năng lực tốt nhất của tôi là tôi có thể giữ được bình tĩnh và tôi không để áp lực tiếp tục đè nặng lên mình, điều này giúp tôi có thể đạt được tất cả các mục tiêu của mình và duy trì sự tập trung.

học tiếng anh giao tiếp khi phỏng vấn

Điểm yếu

Nêu ra một yếu điểm và trình bày rõ cách khắc phục

I’m not good at designing. However, currently, I’m taking a design class to improve this skill. The class is expected to end in 1 month later so my design skill will get better soon.

Tôi thực sự là người không giỏi việc thiết kế. Tuy nhiên, gần đây tôi có tham gia một lớp thiết kế để cải thiện kỹ năng này. Lớp học này dự kiến sẽ kết thúc sau 1 tháng, vì vậy kỹ năng thiết kế của tôi có hi vọng sẽ sớm trở nên tốt hơn.

Biến nhược điểm thành ưu điểm

I’m sometimes slower in completing all of my tasks compared to others because I really want to get all the things right. I will double or sometimes triple-check a document or file to make sure everything is accurate (correct).

Đôi khi tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình chậm hơn so với những người đồng nghiệp khác bởi tôi thực sự muốn làm tốt mọi việc. Tôi sẽ kiểm tra lại các hồ sơ và tài liệu khoảng 2 hoặc 3 lần để có thể đảm bảo mọi thứ đều đúng.

Tips on How to Prepare for a Job Interview

Why do you apply to have this job? (Lý do mà bạn ứng tuyển công việc này là gì?)

Đây cũng là một trong số những câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh thông dụng. Với câu này, người ứng viên nên cho nhà tuyển dụng thấy được niềm nhiệt huyết, sự khát khao cũng như ưu điểm nổi bật của bản thân phù hợp với vị trí này.

Ví dụ như khi ứng tuyển vào vị trí nhân viên marketing cho một công ty thuộc lĩnh vực thực phẩm:

I have considerable experience in the field of Marketing. I can easily adapt to the changes and I am willing to learn more. Besides, I have always wanted to work in this field of F&B (Food & Beverage) and spent a lot of time reading about this industry. With my knowledge and my enthusiasm, I think that I can do well in this position.

Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm làm việc trong ngành Marketing. Tôi có thể dễ dàng thích nghi được với thay đổi mới và tôi sẵn sàng học hỏi thêm. Ngoài ra, tôi luôn muốn có thể làm trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, tôi đã dành ra rất nhiều thời gian đọc về ngành này. Với sự hiểu biết cùng với lòng nhiệt thành của mình, tôi nghĩ rằng mình có thể làm tốt ở vị trí này.

Top 10 tips that will help you nail a job Interview

Tham khảo thêm: Việc làm Đà Lạt

Why did you leave your last company? (Tại sao lại rời bỏ công ty cũ?)

Đây là một câu hỏi thường xuyên và chắc chắn sẽ xuất hiện ở trong cuộc phỏng vấn nếu bạn là người đã có kinh nghiệm làm việc ở các công ty khác trước đó rồi. Vì thế, ứng viên có thể tham khảo mẫu gợi ý dưới đây để trả lời thật ấn tượng:

I’m looking for a new job that suits my qualifications. = Tôi đang tìm một công việc mới phù hợp với trình độ chuyên môn của tôi.

I’m looking for a new job where I can grow with the company. = Tôi đang tìm một công việc mới mà mình có thể phát triển bản thân cùng công ty.

hội thoại phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

What do you know about our company? (Bạn hiểu gì về công ty?)

Trong Tiếng Anh giao tiếp khi phỏng vấn gặp dạng câu hỏi này, ứng viên hãy nêu ra nhiều nhất có thể những thông tin biết được về công ty. Điều đó sẽ chứng tỏ được sự quan tâm của ứng viên đến vị trí và công việc được tuyển dụng. Ứng viên có thể tham khảo ví dụ mẫu sau đây:

I understand that X is now one of the most popular companies in the country. Everyone has at least one of your products in their houses and this shows me that X plays an essential role in our life. That’s the thing that I really admire and I hope that by joining in the company I can create the same value.

Tôi biết rằng X hiện là một trong những công ty nổi tiếng nhất trong nước. Tất cả mọi người đều sẽ có ít nhất một sản phẩm của X trong nhà và điều này cho tôi thấy được X có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đó là điều mà tôi đã rất ngưỡng mộ và tôi mong rằng bằng cách gia nhập vào công ty tôi cũng có thể tạo ra giá trị như vậy.

phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

Tell us about your situation of education! (Kiểm tra trình độ bằng cấp)

Với câu hỏi riêng về trình độ bằng cấp, nhà tuyển dụng sẽ chỉ muốn tìm hiểu về sự liên quan giữa ngành học và vị trí đang ứng tuyển. Do đó, cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh phù hợp cho dạng câu này là hãy nêu ra một số kết quả học thuật nổi bật của bản thân (không cần liệt kê hết).

Lưu ý: Một số cụm từ vựng quan trọng mà ứng viên cần phân biệt rõ ràng như:

 • Degrees = Trình độ/ Bằng cấp. (Thời gian học phải từ 3 – 4 năm, đại học/ cao đẳng)
 • Diploma = Bằng cấp. (Khóa học ngắn hạn – Ví dụ: 1 năm: Tại một số các trường đại học, cao đẳng..).
 • Certificate = Chứng chỉ.

Ngoài ra, ứng viên cũng có thể nhận được câu hỏi “Tell us all about your scholastic record” từ nhà tuyển dụng. Trong trường hợp này, ứng viên cần liệt kê ra các thành tích học tập của mình đã đạt được.

Thông tin chung về làm việc tại Phần Lan (phần 1)

What is the amount of salary do you expect? (Câu hỏi về định mức lương mong muốn)

“What level of salary do you expect?” hay còn có thể được hỏi với dạng khác là “What are your salary of expectations?”. Đây là một câu hỏi thể hiện sự mong muốn, hy vọng của ứng viên về mức lương thưởng, phúc lợi dành cho vị trí đang ứng tuyển và công ty. Do đó, ứng viên cần suy nghĩ kỹ và thoải mái khi muốn đưa ra các yêu cầu bản thân.

Một gợi ý phù hợp về cách trả lời cho ứng viên nhằm tạo ấn tượng đó là:

I want my salary can fit my qualifications and experience. = Tôi muốn một mức lương phải phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của bản thân.

Ngoài ra, lời khuyên cho ứng viên là hãy thật lý trí và tỉnh táo khi trả lời câu hỏi này. Bạn cần phải có sự tìm hiểu kỹ càng trước về mức lương trung bình phù hợp cho công việc này. Sau đó, hãy nêu rõ mức giá mình mong muốn, đừng nêu mức quá ít cũng đừng quá cao. Đặc biệt, không nên trả lời “I don’t know” vì nó sẽ là câu trả lời khiến nhà tuyển dụng cho rằng bạn không thành thật.

cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

What is your short term goal? (Mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn của bạn là gì?)

Đối với câu hỏi này, nhà tuyển dụng có ý đang muốn thăm dò mục tiêu nghề nghiệp của bạn có thực sự phù hợp và làm được các công việc của công ty tuyển dụng hay không? Hiểu được quy tắc để trả lời cho câu hỏi này sẽ giúp ứng viên vượt qua được sự đánh giá, dò xét trong quá trình tuyển dụng.

In the short term, I want to grow in a position that can allow me to use the entirety of my skill set rather than only a few of my abilities. In previous roles, I wasn’t able to use all of my abilities. In the near future, I would also love the opportunity to learn and master some new skills in my field.

Trong ngắn hạn, tôi muốn có thể phát triển ở một vị trí cho phép tôi sử dụng được toàn bộ bộ kỹ năng của mình thay vì chỉ một vài kỹ năng. Trong những vai trò của tôi trước đây, tôi đã không thể sử dụng hết khả năng của tôi. Trong tương lai gần, tôi cũng muốn có được những cơ hội học hỏi và thành thạo các kỹ năng mới trong lĩnh vực của mình.

phỏng vấn bằng tiếng anh

What is your long term goal? (Mục tiêu dài hạn của ứng viên là gì?)

Với dạng câu hỏi này thì ứng viên còn được hỏi: Where do you want to see yourself 5 years from now?. Nhà tuyển dụng đang muốn tìm hiểu về mục tiêu chiến lược cũng như định hướng được tương lai sự nghiệp của bạn. Vì thế, để quá trình phỏng vấn thêm thuận lợi, suôn sẻ, ứng viên nên chuẩn bị và soạn sẵn các câu hỏi cho thấy tham vọng cũng như tinh thần cầu tiến của mình.

Ví dụ:

 • Improved my skills. = Phát triển hơn nữa kỹ năng chuyên môn của bản thân.
 • Created more of a brand for myself in the industry (become more known for what I đi) = Xây dựng được một thương hiệu cho bản thân.
 • Achieved a higher position. = Đạt được một vị trí có chức vụ cao hơn trong công việc.
 • Become a team leader… = Trở thành vị trí nhóm trưởng…

tiếng anh giao tiếp phỏng vấn

Can you work well with high pressure? (Bạn có thể làm việc tốt với áp lực cao không?)

The pressure of work such as having a lot of jobs that need to handle, or an upcoming deadline, will help motivate me to work more productively. Of course, sometimes too much pressure can lead to stress. But I am confident that I can balance all of my responsibilities with different projects and can get my work done on time, helping me not to be stressed too often.

Áp lực công việc ví dụ như là có nhiều công việc để đảm nhận, hay một deadline đang sắp tới sẽ giúp tôi có động lực để làm việc thêm năng suất. Tất nhiên, đôi khi quá nhiều áp lực sẽ dẫn tới stress. Nhưng tôi luôn tự tin rằng mình sẽ có thể cân bằng trách nhiệm với tất cả các dự án khác nhau và hoàn thành công việc của mình đúng thời hạn, giúp tôi không bị stress quá thường xuyên.

tiếng anh phỏng vấn xin việc

Why should we hire you? (Tại sao công ty chúng tôi nên thuê bạn?)

Đây cũng sẽ là một câu hỏi cũng khá quen thuộc khi ứng viên tham gia phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh. Lúc này, ứng viên cần khẳng định lại một lần nữa về những thế mạnh và đặc biệt là sự phù hợp của bản thân với vị trí ứng tuyển cũng như là văn hóa của công ty. Hãy nói như cách bạn đang tự “bán” bản thân cho doanh nghiệp để có thể thuyết phục tuyển chọn bạn.

There are two reasons that I should be hired. Firstly, my experience is almost perfectly aligned with all of the requirements you asked for in your job listing. Secondly, I’m excited and passionate about this industry and I will always give 100%.

Có hai lý do mà công ty các anh nên thuê tôi. Thứ nhất, kinh nghiệm của tôi sẽ hoàn toàn phù hợp với tất cả yêu cầu được đưa ra cho vị trí công việc. Thứ hai, tôi cũng rất thích và say mê lĩnh vực này và tôi sẽ luôn luôn cống hiến 100% sức lực của mình cho công việc.

How to Answer “What Are You Weaknesses?” Job Interview Question

Do you have any other questions for company/us? (Câu hỏi để kết thúc buổi phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh)

Đây sẽ thường là câu hỏi cuối cùng của buổi phỏng vấn và cũng là một câu hỏi giúp ứng viên“ghi điểm” đối với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, ứng viên cũng cần phải cân nhắc kỹ và cẩn thận trước khi chính thức đưa ra các vấn đề thắc mắc. Người tham gia cũng có thể tham khảo cụ thể bên dưới:

 • Do you have any other examples of projects that I would be working on if I were offered the job? = Anh/chị có các mẫu tài liệu tham khảo nào liên quan tới chuyên môn công việc này không?
 • What is the typical day of this position (job)? = Nhiệm vụ chính cần làm hàng ngày là gì?

phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

Trên đây chính là tổng hợp những mẫu câu hỏi và mẫu câu trả lời khi phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh giúp ứng viên “đánh gục” nhà tuyển dụng. Hy vọng những chia sẻ trên đây đã tạo thêm sự tự tin cho ứng viên sau khi đã biết cách trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.